• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการ (งานเอกสาร) 

0-2310-8756

 

งานพัสดุ

0-2310-8000 ต่อ 4553-4

 

งานนโยบายและแผน

0-2310-8000 ต่อ 4547

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

0-2310-8000 ต่อ 4546

 

ฝ่ายวิชาการพิมพ์ (ขอจัดพิมพ์ตำรา)
 
0-2310-8760
0-2310-8000 ต่อ 4564
 
      
ฝ่ายการผลิต
0-2310-8763
 
  
ฝ่ายคลังสินค้า
0-2310-8000 ต่อ 4532-3
 
 
ฝ่ายขาย (การขายตำราหน้าร้าน)
0-2310-8759
 
     
ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ
0-2310-8755 (การเงิน)
0-2310-8000 ต่อ 4550 (เร่งรัดหนี้สิน)
 
 
ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์และอิเล็คทรอนิกส์ (จำหน่ายตำราออนไลน์)
0-2310-8757
0-2310-8758
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม