• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

vision philosophy resolution

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อบริการอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน

 

ปณิธาน (Ambition)
ผลิตตำรา ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิทยาการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

ค่านิยมองค์การ (Mission)
ความเป็นเลิศในการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

 

อัตลักษณ์
ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ

 

เอกลักษณ์
สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการด้านการผลิตตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม