ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ตรวจสอบสถานะตำรา
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.04 (116 Votes)

 

วิธีการสั่งซื้อตำราเรียนออนไลน์ผ่านอีเมล์

 
 

วิธีสั่งซื้อตำรา

 
1. ตรวจดูรายชื่อตำราที่มีขายใน เว็บไซต์ www.rupress.ru.ac.th/bookstore  เพื่อตรวจสอบราคาและสถานะของตำราก่อนการสั่งซื้อ (ตำราที่มีอยู่ในระบบ)  
2. จดรายการที่ต้องการสั่งซื้อ (ชื่อหนังสือ/รหัสสินค้า) + (ราคาตำรา) + (ค่าจัดส่ง/เล่ม  เล่มละ 35 บาท)

 
ตัวอย่างเช่น
    1. หลักการบัญชี1      AC101(AC1101)  เล่มละ 34 บาท จำนวน 1 เล่ม  + ค่าจัดส่ง 35 บาท = 69 บาท
    2. การบัญชีต้นทุน1   AC311(ACC3211) เล่มละ 65 บาท  จำนวน 1 เล่ม + ค่าจัดส่ง  35 บาท = 100 บาท
    รวมทั้งหมด 169 บาท
 
3. เมื่อได้รายการที่ต้องการสั่งซื้อแล้ว ให้ชำระเงินค่าตำราเรียนผ่านทางธนาคาร เลขที่บัญชีดังนี้
 
 
 
          
 
 
 4. ส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบ Pay-in ที่ได้รับจากธนาคาร / สลิปที่ได้จากตู้ ATM พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ 
      ส่งมาที่ E-Mail : 
 
                
 
 5. จากนั้นรอรับสินค้า ทางสำนักพิมพ์จะจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่ง
          โดยประมาณ 4-7 วัน
 
 
 
หมายเหตุ
 
- ติดต่อเกี่ยวกับตำราและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-310-8757  
- การจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 7 วัน 
            
 

 

 สามารถซื้อตำราได้ที่ศูนย์หนังสือ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3

 
  - วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
  - วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)