ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.80 (56 Votes)

 

สำนักงานเลขานุการ
      0-2310-8756
 
ฝ่ายวิชาการพิมพ์
      0-2310-8760
      0-2310-8758-9 ต่อ 1601 , 1611
      
ฝ่ายการผลิต
      0-2310-8758-9 ต่อ 1108
  
ฝ่ายคลังสินค้า
      0-2310-8758-9 ต่อ 1301
 
ฝ่ายขาย
      0-2310-8755 
 
ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ
      0-2310-8758-9 ต่อ 1421-3
 
ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์และอิเล็คทรอนิกส์ (จำหน่ายตำราออนไลน์)
      0-2310-8757
      0-2310-8758-9 ต่อ 1302
 

 

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น