ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ประกาศราคากลาง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

คลิ๊กรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 คลิ๊กรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

รายละเอียดใบประมาณราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  คลิกรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (1 Vote)

 

ใบประมาณราคากลางจ้างซัก-รีด ซ่อมเสื้อครุยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  คลิกรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 

ใบประกาศราคากลางจ้างดูแลและซ๋อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คลิกรายละเอียด