ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ประกาศราคากลาง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.90 (5 Votes)

ประกาศสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายเศษกระดาษและเพลทที่ใช้แล้ว   คลิกรายละเอียด 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 คลิ๊กรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

   

 

  • ใบประมาณราคากลางกระดาษปรู๊ฟ ม้วน นน.ไม่ต่ำกว่า 48 แกรม ขนาดหน้ากว้างม้วน 31 นิ้ว 70000 กก. ลว16-03-60                              คลิกดูรายละเอียด
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเพลทเนกาตีฟ 2 รายการ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560          คลิกดูรายละเอียด
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเพลทเนกาตีฟ ตัด 2 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560         คลิกดูรายละเอียด