ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

 ใบประมาณราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ จำนวน 3 เครื่อง