ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ประกาศราคากลาง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

 ใบประมาณราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ จำนวน 3 เครื่อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (5 Votes)

รายละเอียด      คลิ๊ก

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ใบประมาณราคากลางฟิล์มชนิดม้วน    คลิ๊ก

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 

ใบประมาณราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์    คลิ๊ก