ประกาศราคากลาง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

รายละเอียดใบประมาณราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  คลิกรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (1 Vote)

 

ใบประมาณราคากลางจ้างซัก-รีด ซ่อมเสื้อครุยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  คลิกรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

 

ใบประกาศราคากลางจ้างดูแลและซ๋อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คลิกรายละเอียด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.90 (5 Votes)

ประกาศสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายเศษกระดาษและเพลทที่ใช้แล้ว   คลิกรายละเอียด 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

   

 

  • ใบประมาณราคากลางกระดาษปรู๊ฟ ม้วน นน.ไม่ต่ำกว่า 48 แกรม ขนาดหน้ากว้างม้วน 31 นิ้ว 70000 กก. ลว16-03-60                              คลิกดูรายละเอียด