ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ปีการศึกษา 2559

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ/กิจกรรมขององค์ประกอบที่4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างาน 2 มิ.ย.59