ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้


1) โครงการถวายราชสดุดี 12 สิงหามหาราชินี

 

 

2) โครงการวัฒนธรรมองค์กรทางด้านการใส่แบบฟอร์ม

 

 


3) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

 

 


4) โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

 


5) โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย