POL4115 63153 พฤติกรรมการเมืองเบื้องต้น

POL4115 63153 พฤติกรรมการเมืองเบื้องต้น

POL4115 63153 พฤติกรรมการเมืองเบื้องต้น

รหัสตำรา: POL4115-63153
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 214.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 200 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมายและที่มาของ อุดมการณ์ทางการเมือง

บทที่ 2 เสรีนิยม เสรีนิยมใหม่ เสรีประชาธิปไตย และอิสรเสรีนิยม

บทที่ 3 อนุรักษ์นิยม และอนุรักษ์นิยมใหม่

บทที่ 4 สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ นีโอมาร็กซิสต์ และซ้ายใหม่

บทที่ 5 ชาตินิยม ฟาสซิสต์ นาซี

บทที่ 6 อนาธิปไตย

บทที่ 7 สตรีนิยม