คาร์โบไฮเดรตในอาหาร ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

รหัสตำรา: con_jounal_0046
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 220.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม

ISBN 978-616-16-2124-7

บทที่ 1 น้ำตาลและโอลิโกแซ็กคาไรด์

บทที่ 2 พอลิแซ็กคาไรด์

บทที่ 3 สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลทราย

บทที่ 4 การดัดแปรสตาร์ช

บทที่ 5 การดัดแปรเซลลูโลส

บทที่ 6 เพกทิน

บทที่ 7 กัม

บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบจากแป้งและกระบวนการผลิต