คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รหัสตำรา: con_jounal_0043
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 600.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ISBN 978-616-497-331-2

ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์