คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

รหัสตำรา: con_jounal_0040
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 600.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ISBN 978-616-445-598-6

ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์