คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี A DICTIONANY OF taxation

คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี A DICTIONANY OF taxation

คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี A DICTIONANY OF taxation

รหัสตำรา: con_acc_fin_0018
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 390.00 บาท
รายละเอียดตำรา

เขียนโดย Simon James 

แปลโดย รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ 

ISBN 978-616-405-075-4