TH102(S) THA1002(S) 46412 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย(ลิลิตพระลอ)

TH102(S) THA1002(S) 46412 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย(ลิลิตพระลอ)

TH102(S) THA1002(S) 46412 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย(ลิลิตพระลอ)

รหัสตำรา: TH102(S)-THA1002(S)-46412
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 17.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2547 จำนวน 10,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

- สรรเสริญอยุธยา

- ท้าวแมนสรวงยกทัพไปรบเมืองสรอง

- ท้าวพิมพิสาครราช ขาดคอช้าง

- พระเพื่อน พระแพงไปอยู่วังย่า

- ยอเกียรติพระลอ

- นางรื่น นางโรย รับอาสา

- พี่เลี้ยงแต่งคนสรรเสริญโฉมพระเพื่อน พระแพง

- พระลอได้ฟังข่าว

- พี่เลี้ยงหาหมอทำเสน่ห์

- นางรื่น นางโรยไปหาพระปู่เจ้า

- พระปู่เจ้าสมิงพรายรับช่วย

- พระปู่เจ้าใช้ยาทำให้พระลอหลง

- พระลอคลั่งถึงนาง

- หมอสิทธิไชยแก้หาย

- พระปู่เจ้าแต่งทัพผี

- ผีเมืองแพ้ผีป่า

- พระปู่ใช้สลาเหิน

- พระลอคลั่ง

- พระลอลาแม่ออกจากเมือง

- โอวาทของแม่

- พระลอเสด็จประพาสไพร

- พระลอเสี่ยงน้ำ

- พระปู่เจ้าใช่ไก่ไปตามพระลอ

- พระลอตามไก่

- พระลอเข้าสวนพระเพื่อน พระแพง

- พระลอฝันถึงพระเพื่อน พระแพง

- พระเพื่อน พระแพงฝัน

- พระลอพักตำหนักสวน

- พระลอได้พระเพื่อน พระแพง

- พี่เลี้ยงทำอุบายนำพระลอเข้าเมือง

- พ่อพระเพื่อน พระแพงรู้เรื่อง

- ย่าคิดฆ่าพระลอ

- นายแก้ว นายขวัญ นางรื่น นางโรยตาย

- พระลอ พระเพื่อน พระแพงตาย

- ส่งข่าวไปถึงแม่พระลอ

- ทำศพพระลอ พระเพื่อน พระแพง