SBM4522 (TR407) 55188 การกำหนดค่าบริการการขนส่ง

SBM4522 (TR407) 55188 การกำหนดค่าบริการการขนส่ง

SBM4522 (TR407) 55188 การกำหนดค่าบริการการขนส่ง

รหัสตำรา: SBM4522-(TR407)-55188
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 46.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าบริการการขนส่ง

บทที่ 2 ต้นทุนการขนส่ง

บทที่ 3 วิธีการกำหนดอัตราค่าขนส่ง

บทที่ 4 อัตราค่าขนส่ง

บทที่ 5 การกำหนดค่าบริการการขนส่งทางอากาศ

บทที่ 6 การกำหนดค่าบริการขนส่งทางรถยนต์

บทที่ 7 การกำหนดค่าบริการขนส่งทางรถไฟ

บทที่ 8 ค่าบริการขนส่งสินค้าทางทะเล

เอกสารอ้างอิง