SBM4519 (TR404) 56154 การจัดการกิจการขนส่ง

SBM4519 (TR404) 56154 การจัดการกิจการขนส่ง

SBM4519 (TR404) 56154 การจัดการกิจการขนส่ง

รหัสตำรา: SBM4519-(TR404)-56154
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 45.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ขอบเขตการจัดการธุรกิจขนส่ง

บทที่ 2 การจัดองค์การฝ่ายขนส่ง

บทที่ 3 การจัดการฝ่ายขนส่ง

บทที่ 4 บริการที่มีให้เลือกใช้ได้

บทที่ 5 เอกสารขนส่ง

บทที่ 6 อัตราค่าขนส่ง

บทที่ 7 การกำหนดเส้นทางและการรวมสินค้า

บทที่ 8 บริการพิเศษของผู้ขนส่ง

บทที่ 9 การเรียกร้องค่าเสียหายและการป้องกัน

บทที่ 10 การจัดคลังสินค้า

บทที่ 11 การยกขนวัสดุและการใช้คอนเทนเนอร์

บทที่ 12 การจัดการส่งออกและนำเข้า

บทที่ 13 พิธีการศุลกากร

บทที่ 14 การขนส่งผู้โดยสาร

บทที่ 15 สภาผู้ส่งสินค้า

แบบฝึกหัด