PE211 (GS271) (PEG2111) 47285 ฟุตบอล 1

PE211 (GS271) (PEG2111) 47285 ฟุตบอล 1

PE211 (GS271) (PEG2111) 47285 ฟุตบอล 1

รหัสตำรา: PE211-(GS271)-(PEG2111)-47285
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 37.00 บาท
รายละเอียดตำรา

บทที่ 1  ประวัติและวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล

บทที่ 2  อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขัน

บทที่ 3  ทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล

บทที่ 4  การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นฟุตบอล

บทที่ 5  การฝึกสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 6  การฝึกในรูปของการเล่นเกม

บทที่ 7  การเล่นเป็นทีม

บทที่ 8  การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอล

บทที่ 9  ความรู้เกี่ยวกับกติการแข่งขันกีฬาฟุตบอล