JPN1011 (JPN1001) 65097 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

JPN1011 (JPN1001) 65097 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

JPN1011 (JPN1001) 65097 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

รหัสตำรา: JPN1011 (JPN1001) 65097
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 98.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ปรีดา เมธีภาคยางกรู

พิมพ์ครั้งที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 อักษรฮิระงะนะ (Hiragana) และการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 2 อักษรคะตะคะนะ (Katakana) และการออกเสียง

บทที่ 3 Hajimemashite. Watashi wa ponpandesu.

             ผมชื่อพงศ์พันธ์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ.   

บทที่ 4 Kore wa nihongo no hon desu.

             นี่คือหนังสือภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 5 Koko wa Ramukamuhan daigaku desu.

             ที่นี่คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 6 Sumimasen. Ima nanji desuka.

             ขอโทษครับ ตอนนี้กี่โมงครับ?

บทที่ 7 Raigeshu nihon e ikimasu.

             เดือนหน้าจะไปญี่ปุ่น

บทที่ 8 Ishoni gohan o tabemasenka.

              ทานข้าวด้วยกันไหมครับ

บทที่ 9 Nihongo de denwa o kakemasu.

             คุยโทรศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 10 Depa-to wa soko ni arimasu.

               ห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนั้น

- เฉลยแบบฝึกหัด