GAS3503 64017 มวยไทย

GAS3503 64017 มวยไทย

GAS3503 64017 มวยไทย

รหัสตำรา: GAS3503-64017
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 141.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.พงศ์ธร แสงวิภาค

พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมวยไทย

บทที่ 2 ระเบียบแบบแผน และประเพณีของมวยไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

บทที่ 3 อาวุธมวยไทย การตั้งการ์ด

บทที่ 4 อาวุธมวยไทย การชกหมัด

บทที่ 5 อาวุธมวยไทย การศอก

บทที่ 6 อาวุธมวยไทย การเข่า

บทที่ 7 อาวุธมวยไทย การเตะ

บทที่ 8 อาวุธมวยไทย การถีบ

บทที่ 9 การปล้ำ การกอดรัด และการเหวี่ยง

บทที่ 10 เทคนิคการชกกับคู่ต่อสู้

บทที่ 11 แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย

บทที่ 12 การไหว้ครูมวยไทย

บทที่ 13 การฝึกซ้อม และการวางแผนการฝึกซ้อมมวยไทย

บทที่ 14 ระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันกีฬามวยไทยและการตัดสินมวยไทย

บทที่ 15 พระราชบัญญัติกีฬามวยไทย พ.ศ.2542