GAS4603 60004 โบว์ลิ่ง

GAS4603 60004 โบว์ลิ่ง

GAS4603 60004 โบว์ลิ่ง

รหัสตำรา: GAS4603-60004
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 51.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1ประวัติความเป็นมาของกีฬาโบว์ลิ่ง

บทที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาโบว์ลิ่ง

บทที่ 3 อุปกรณ์และเครื่องอำนวนความสะดวกในการเล่นโบว์ลิ่ง

บทที่ 4 ทักษะพื้นานการเล่นโบว์ลิ่ง

บทที่ 5 กฎ กติกา มารยาทในการเล่นโบว์ลิ่ง

บทที่ 6 เทคนิคการโยนโบว์ลิ่ง

บทที่ 7 คำศัพท์เฉพาะของกีฬาโบว์ลิ่ง

บทที่ 8 การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาโบว์ลิ่ง

บทที่ 9 หน่วยงานสำคัญและการบริหารจัดการกีฬาโบว์ลิ่งของประเทศไทย