GAS3601 64023 เทนนิส 1

GAS3601 64023 เทนนิส 1

GAS3601 64023 เทนนิส 1

รหัสตำรา: GAS3601 64023
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 52.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ปัญญา  พุดซ้อน

พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200 เล่ม

บทที่ 1 ประวัติกีฬาเทนนิสประโยชน์และมารยาทของการเล่นกีฬาเทนนิส

บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์การเล่นเทนนิสและการจับไม้เทนนิสลักษณะต่างๆ

บทที่ 3 การอบอุ่นร่างกายและการสร้างความคุ้นเคยกับการเล่นกีฬาเทนนิส

บทที่ 4 การตีลูกหน้ามือ

บทที่ 5 การตีลูกหลังมือ

บทที่ 6 การตีลูกวอลเลย์

บทที่ 7 การตีลูกโด่ง

บทที่ 8 การตีลูกตบ

บทที่ 9 การส่งลูกหรือการเสิร์ฟและการรับลูกเสิร์ฟ

บทที่ 10 กติกาการเล่นเทนนิส

บทที่ 11 คำศัพท์ทางกีฬาเทนนิส

บทที่ 12 การเล่นเทนนิสประเภทเดี่ยวประเภทคู่และการตัดสิน