ECO3005 (EC305) 56181 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

ECO3005 (EC305) 56181 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

ECO3005 (EC305) 56181 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

รหัสตำรา: ECO3005 (EC305) 56181
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 46.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป

บทที่ 2 กำลังแรงงาน

บทที่ 3 อุปทานของแรงงานหรือการเสนอขายแรงงาน

บทที่ 4 อุปสงค์ของแรงงานหรือการเสนอซื้อแรงงาน

บทที่ 5 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงาน

บทที่ 6 คุณภาพแรงงาน

บทที่ 7 วิธีวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

บทที่ 8 หน้าที่ของตลาดแรงงาน

บทที่ 9 สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในตลาดแรงงาน