EA336 (EDA3136) 46284 การบริหารการศึกษาพิเศษ

EA336 (EDA3136) 46284 การบริหารการศึกษาพิเศษ

EA336 (EDA3136) 46284 การบริหารการศึกษาพิเศษ

รหัสตำรา: EA336-(EDA3136)-46284
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 33.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บทดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการพิเศษ

บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษและการจัดการเรียนร่วม

บทที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กปัญญาอ่อน

บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีการบกพร่องทางการได้ยิน

บทที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่บกพร่องทางการเห็น

บทที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการพูด

บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิการทางร่างกายและสุขภาพ

บทที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์

บทที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารและการสนับสนุนสำหรับชั้นเรียนรวม