AG103(S) AGR1003(S) 25724 การเกษตรเบื้องต้น เรื่องอาหาร : ศักยภาพการผลิตในอนาคต

AG103(S) AGR1003(S) 25724 การเกษตรเบื้องต้น เรื่องอาหาร : ศักยภาพการผลิตในอนาคต

AG103(S) AGR1003(S) 25724 การเกษตรเบื้องต้น เรื่องอาหาร : ศักยภาพการผลิตในอนาคต

รหัสตำรา: AG103(S)-AGR1003(S)-25724
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 5.00 บาท
รายละเอียดตำรา

อ.มนตรี เพ็ชรทองคำ

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. ปริมาณอาหารในอดีต

2. การเพิ่มอาหารในอนาคต

3. ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้้องกับการผลิตและการกระจายอาหาร

4. สรุป