วิธีการสั่งซื้อตำราเรียนออนไลน์

วิธีการสั่งซื้อตำราเรียนออนไลน์

1. ตรวจดูรายชื่อตำราที่มีขายใน เว็บไซต์  เพื่อตรวจสอบราคาและสถานะของตำราก่อนการสั่งซื้อ (ตำราที่มีอยู่ในระบบ)  
2. เมื่อได้รายการที่ต้องการสั่งซื้อแล้ว ให้ชำระเงินค่าตำราเรียนผ่านทางธนาคาร เลขที่บัญชีดังนี้
 
3. ส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบ Pay-in ที่ได้รับจากธนาคาร / สลิปที่ได้จากตู้ ATM พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ 
      ส่งมาที่ E-Mail :  ( ใช้สำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น)
 
4. จากนั้นรอรับสินค้า ทางสำนักพิมพ์จะจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่ง
          โดยประมาณ 4-7 วัน
 
 
 
หมายเหตุ
 
- ติดต่อเกี่ยวกับตำราและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-310-8757  
- การจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 7 วัน