เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเลขานุการ
     โทร.  0-2310-8756
      แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ E-mail: info-press@ru.ac.th
 
ฝ่ายการผลิต
     โทร.  0-2310-8760
 
ฝ่ายวิชาการพิมพ์
     โทร.  0-2310-8757 ต่อ 1601 , 1611
 
ฝ่ายขาย
     โทร.  0-2310-8755 FAX.ฝ่ายขาย 02-310-8755-9 ต่อ 1305
 
     - สอบถามยอดตำราคงเหลือ ได้ที่งานขายตำราเรียน โทร. 02-310-8755-59 ต่อ 1306
       หรือ E-mail : sale01-press@ru.ac.th , sale02-press@ru.ac.th โดยตรง
 
   
ฝ่ายคลังสินค้า
     โทร.  0-2310-8757-9 ต่อ 1301
 
ฝ่ายสารสนเทศฯ
     
  - สอบถามการจัดส่งทางไปรษณีย์ , ระยะเวลาการส่ง , ค่าจัดส่ง งานไปรษณีย์และอิเลคทรอนิคส์
       โทร. 02-3108757 หรือ E-mail: rupress@ru.ac.th
 
ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ
     โทร.  0-2310-8757-9 ต่อ 1421-3