นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

         เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่หรือที่ทำงาน,เขตไปรษณีย์, หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 

         ในกรณีที่ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการ เว็บไซต์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ รหัสนักศึกษา หรือเอกสารที่ระบุตัวตนถึงข้อมูลของผู้ใช้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 

         นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี, ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน, บันทึกหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 

          สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวมการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไร ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้