• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

จำหน่ายตำราเรียนออนไลน์

วิธีการสั่งซื้อตำราออนไลน์

KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเมิน KPI Template แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักพิมพ์ รอบ 7 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักพิมพ์ รอบ 7 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเมิน KPI Template แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 6 เดือน

ประเมิน KPI Template แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 9 เดือน

ประเมิน KPI Template แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 12 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 6 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 9 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักพิมพ์ รอบ 12 เดือน

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจการใช้บริการ

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

แผนที่ Google Map

PAGE FACEBOOK

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 297

Yesterday 458

Week 1195

Month 10726

All 32569

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Ramkhamhaeng University Press

เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108756-58 Website : www.rupress.ru.ac.th
E-mail : Press_web@rumail.ru.ac.th
Copyright © 2021 Computer .All Rights Reserved.